scroll arrow

Projektovanje računarskih mreža

Projektovanje i izvođenje računarskih mreža. Postavljanje kablova, parapetnih kanala, rack ormana i ostale mrežne opreme.

Instalacija aktivne mrežene opreme

Projektovanje i instalacija aktivnog dela mreže. Konfigurisanje routera, bežičnih mreža (Wi-Fi Access Pointa), switcheva.

Instalacija i konfigurisanje serverskih sistema

Nabavka serverskih mašina i opreme. Projektovanje serverske mreže. Podizanje i konfigurisanje domenske mreže.

Održavanje računarskih mreža

IT podrška preduzećima. Redovno održavanje računarskih sistema sa ugovorenim klijentima. Izlazak na teren po pozivu. Disaster Recovery.

Kontakt