Rešenja

Video nadzor

Projektovanje i izvođenje radova sistema video nadzora. Analogna i IP rešenja. Prenos video signala kablom i bežično. Oprema za sve uslove rada. Pristup sistemu kroz lokalnu mrežu i preko Interneta sa bilo koje lokacije u svetu.

Implementacija sistema za kontrolu pristupa

Implementacija sistema za kontrolu pristupa i prolaza, kontrolu radnog vremena, temperature, vlažnosti, napona i daljinsko upravljanje ovim parametrima.

Projektovanje i izvođenje elektroinstalaterskih radova

Projektovanje i izvođenje elektroinstalaterskih radova jake i slabe struje, gromobranskih instalacija, nabavka i montaža opreme za potrebe industrijske i stambene obgradnje.

Kontakt