slide image

Mobilne telekomunikacije

Implementacija antenskih sistema mobilne telefonije. Implementacija radiorelejnih sistema, linkova i sličnih sistema prenosa podataka. Izrada radnog i zaštitnog uzemljenja. Gromobranske instalacije i ostali visinski radovi....

slide image

Računarski sistemi

Projektovanje i izvođenje računarskih mreža. Konfigurisanje routera, bežičnih mreža (Wi-Fi Access Pointa), switcheva. Projektovanje serverske mreže. Podizanje i konfigurisanje domenske mreže. IT podrška klijentima....

slide image

Telefonski sistemi

Projektovanje i instalacija analognih i digitalnih telefonskih centrala. Instalacija i konfigurisanje GSM i VoIP gatewaya. Povezivanje centrala na udaljenim lokacijama preduzeća i jednu celinu. Rešenja zasnovana na IP platformama. Sveobuhvatna analiza potreba korisnika, konsalting i projektovanje rešenja. ...

VIP

utorak, 17 jul 2012 12:13

news_vipInstalacija više antenskih sistema, baznih stanica i RR veza.

 

 
 

Telenor

sreda, 20 jun 2012 12:11

Telenor Instalacija antenskih sistema i radio veza.

 

 
 

MTS

sreda, 06 jun 2012 12:03

news_vipSWAP Telekom. Zamena starih i instalacija novih Ericsson baznih stanica stanica sa pripadajućim sistemima.

 
 

Terna

četvrtak, 17 maj 2012 12:05

news_ternaInstalacija računarske i telefonske mreže, konfiguracija aktivne opreme, telefonske centrale.

 

 
 

MTS

ponedeljak, 14 maj 2012 11:57

news_mtsInstalacija antenskih sistema, baznih stanica i radio veza.

 

 
 

Srbija autoput

ponedeljak, 14 maj 2012 11:49

news_vipInstalacija radiorelejne veze za potrebe preduzeća.

 

 
 

Strana 4 od 17

O nama

InfoCom se bavi razvojem i projektovanjem sistema, upravljanje projektima, realizacijom rešenja, tehničkom podrškom, distribucijom opreme i pružanjem usluga u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.
Svojim iskustvom i stručnošću, naši timovi garantuju kvalitetnu uslugu projektovanja, instalacije i izvođenja računarskih mreža, inženjeringa, informacionih tehnologija, računarskih i bežičnih komunikacija, telekomunikacija, bezbednosti i kontrole pristupa.

Šta radimo

  • Računarske mreže
  • Informacioni sistemi
  • Data centri
  • Video nadzora
  • Obrada radnog vremena
  • Kontrola pristupa
  • Mobilna telefonija
  • Administracija i tehnička podrška